Website logo Meldpunt ongewenst gedrag Universiteit van Amsterdam
Selecteer een pagina

Onafhankelijk meldpunt ongewenst gedrag

Voor wie is dit meldpunt?

Studenten en medewerkers en oud-studenten en oud-medewerkers van de Universiteit van Amsterdam (UvA) kunnen bij dit meldpunt terecht om een melding te doen over ongewenst gedrag. Dit onafhankelijk meldpunt is een extra mogelijkheid om ongewenst gedrag te melden, naast de bestaande voorzieningen van de UvA.

Lees meer over voorzieningen van de UvA om ongewenst gedrag te melden of bespreken op uva.nl/socialeveiligheid.

Over dit meldpunt

Dit meldpunt voor ongewenst gedrag staat los van de Universiteit van Amsterdam en wordt bemenst en beheerd door het CAOP, een onafhankelijke organisatie op het gebied van arbeidszaken. Bij het meldpunt werken vertrouwenspersonen, die ervaring en kennis hebben van sociale veiligheid en die bekend zijn met vraagstukken op het gebied van diversiteit en inclusie. De medewerkers van het meldpunt zorgen voor een laagdrempelige en onafhankelijke routing van uw melding.

Meldingen worden vertrouwelijk behandeld en de melder bepaalt altijd welke informatie wordt doorgezet naar de UvA. Studenten en medewerkers kunnen het meldpunt telefonisch bereiken of per mail, waarna een van de medewerkers van het meldpunt binnen 24 uur contact opneemt om de melding te bespreken.

Het CAOP registreert de meldingen zet deze door naar de UvA voor opvolging. De medewerker van het onafhankelijk meldpunt blijft de melding volgen en ziet erop toe dat deze wordt afgehandeld.

Welke meldingen worden in behandeling genomen?

Je kunt bij dit meldpunt terecht voor elke vorm van ongewenst gedrag, zoals (seksuele) intimidatie, agressie, geweld, pesten of discriminatie. Wat precies wordt verstaan onder ongewenst gedrag is voor studenten en medewerkers beschreven in de UvA-regeling Vertrouwenspersonen en de UvA-gedragscode. Het meldpunt hanteert tevens de code van de Landelijke Vereniging voor Vertrouwenspersonen. Ook andere kwesties die van invloed zijn op de sociale veiligheid en bij het meldpunt binnenkomen worden geregistreerd en doorgezet naar de UvA. Denk aan arbeids-juridische conflicten, schending van de (wetenschappelijke) integriteit (bijvoorbeeld vermoedens van fraude of belangenverstrengeling)of  onvrede met de toepassing van regels en procedures.

Een melding doen

Telefoonnummer: 070 – 3765 773
(bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 uur en 17.00 uur)

E-mail: MeldpuntongewenstgedragUvA@caop.nl
(reactie binnen 24 uur)

Monitoring

Aan de UvA wordt periodiek gerapporteerd over het aantal meldingen bij het externe meldpunt, over het type meldingen en over de inmiddels ondernomen acties om de meldingen te onderzoeken. Deze rapportage is niet herleidbaar tot personen. De rapportage wordt gebruikt voor structurele verbeteringen en versterking van sociale veiligheid aan de UvA. Het meldpunt zal melders door een enquête bevragen naar hun ervaring met het meldpunt en de opvolging van melding.